schilderklaar okoumé multiplex

Overige

Disclaimer

Bij het samenstellen en onderhouden van de website wordt grote zorgvuldigheid betracht. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnen en informatie die betrouwbaar geacht worden. Informatie die via derden is aangereikt, is voor zover mogelijk beoordeeld op redelijkheid, juistheid en actualiteit. Desondanks kan het voorkomen dat door ontwikkelingen in de markt gegevens niet geheel correct, volledig of actueel zijn. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden in de disclaimer. De geboden informatie is bedoeld ter voorbereiding en aanvulling op deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. International Plywood BV wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. International Plywood behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Er kan geen enkele vorm van licentie worden verkregen met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van International Plywood, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op deze website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 


Privacy verklaring

International Plywood BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens worden niet bewaard. International Plywood BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar en van onze site te bekijken.